דיון כללי

ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל מאופיינת בתהליך מתמשך של הרעה בחלוקת ההכנסות בשוק העבודה , מלבד אולי בשנות ה . 70 במקביל הוחמר גם נושא העוני , כך שבשנים האחרונות , מפת אי השוויון ברוטו בישראל היא מן הגרועות בעולם וחופפת את זו של ארה"ב . שיעורי העוני בישראל הם אפוא מן הגבוהים בעולם המערבי . עם זאת , לאחר בחינה של תחולת מס ההכנסה והקצבאות , ובוודאי הוצאות הממשלה לבריאות ולחינוך , מצבה היחסי של המדינה משתפר , תוך יצירת עיוותים בשווקים , כולל שיעורי השתתפות נמוכים ביותר בשוק העבודה , המהווים את אחד מגורמי העוני העיקריים . אתייחס בתחילה לכמה אספקטים מתודולוגיים הקשורים בנושאי המדיניות הסוציאלית , אמשיך בסקירה היסטורית , ואסיים בדילמות אי השוויון והעוני בעידן הגלובליזציה , ובכלל זה תחזית של ה"טייס האוטומטי" בישראל , בהנחה שלא תופעל מדיניות סוציאלית יזומה , או לחלופין בהנחה שזו אכן תופעל .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד