הסדר הקבע הכלכלי

הסדר קבע פוליטי עם הפלשתינים הוא שיקבע את הגבולות בין ישראל לבינם , ויביא לכך שהצדדים ירצו לנהל מדיניות של יבוא ומכס עצמאית . במקרה זה , הפתרון המוסכם היום על שני הצדדים הוא הקמת מסגרת של אזור סחר חופשי ומעבר סחורות , דרך נקודות גבול מוסכמות . ברור , שבהסדר מסוג זה , הצדדים יצטרכו להגיע להסכמות על שיעורי מס דומים במוצרים ברי הברחה כגון סיגריות , מוצרי חשמל וכדומה ויחויבו גם להסכמה בדבר החזרי וקיזוזי מיסים במע"מ ומיסי יבוא . נציין שבהסדר מסוג זה , יקבע גבול ברור וסגור הרמטית בין שתי המדינות עם תחנות מעבר לאנשים ולסחורות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד