הזדמנויות והחמצות

מנהיגים זוכים לעיתים להזדמנות היסטורית חד פעמית המאפשרת להם לבצע שינוים פוליטיים , כלכליים או חברתיים . גם חלק ממנהיגי ישראל ניצלו את ההזדמנות , ואחרים החמיצו אותה . בגין ניצל למשל את העיתוי ההיסטורי החד פעמי להשגת שלום עם מצרים ; כך עשה גם רבין עם ירדן . ברק , לעומת זאת החמיץ עיתוי חד פעמי לעשות שלום עם סוריה ולבנון כיחידה אחת , בתקופת שלטונו של אסאד האב , וגולדה מאיר החמיצה אפשרות לכרות ברית לשלום עם מצרים לפני מלחמת יום כיפור . בצד הכלכלי , ניצל נתניהו את המשבר הכלכלי החמור ב , 2002 / 3 לפתרון היסטורי של משבר הפנסיות ומשבר שיעור ההשתתפות בשוק העבודה . פרס ומודעי ניצלו הזדמנות היסטורית ב 1985 לבצע הבראה משקית לאומית למדינת ישראל . לעומת זאת , ממשלת ישראל לא הצליחה לנצל את דו"ח דברת לביצוע מהפך היסטורי בחינוך , וביצעה לבסוף רק שינוי חלקי בדמות " אופק . "חדש ישראל החמיצה גם את ההזדמנות לרפורמה גדולה בחינוך האקדמי והסתפקה בעיקר בתוספת שכר למרצים . יש מנהיגים שמודעים לעיתים להזדמנות ההיסטורית שניקרת בדרכם . לעיתים הם מבינים אותה מאוחר מדי , לאחר שהאומה כבר שילמה מחיר כבד , כמו למשל במל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד