שיחות שלום רשמיות עם הפלשתינים

מניסיוני האישי בשיחות עם הפלשתינים , אני מתרשם שאין הבדל אסטרטגי בניהול שיחות שלום בין פלשתינים אירופאים או ישראלים , אולם קיימים ודאי הבדלים בסגנון , כפי שנוכחתי בשיחות הכלכליות בפריס : מימד תפישת הזמן אצל הפלשתינים שונה לחלוטין מזו המקובלת במערב . מבחינתם סיום שלב בתהליך שלום יכול להימשך חודש , שנה או חמש שנים . בפריס שאלתי אותם , האם כדאי להתמקח על נושא שולי , חודשים ארוכים כאשר עובדה זו דוחה את השלב בו הם עצמם ינהלו את המערכת הכלכלית שלהם . ניכר היה בהם שאפילו לא הבינו את מהות השאלה . כיום , משנוצרה הפרדה בין הגדה לעזה , חלק ניכר מן הפלשתינים מעדיפים איחוד , שיתממש אולי עוד שנה עוד עשר שנים , ואפילו יותר . כאמור מימד הזמן שולי אצלם , ואילו לגבינו הוא מרכזי . ( רואים זאת גם בנושא חילופי השבויים היום . ( הפלשתינים אינם נוטים ללכת מן הקל אל הכבד או מן הכבד אל הקל , לכן הם נמנעים מלהסכים על סעיף ספציפי כזה או אחר , כל עוד אין הסכמה לגבי כל הסעיפים . הם נוטים לנהל שיחות ממש רק בשעות הלילה המאוחרות , עד אז , הכול מתנהל בעצלתיים וללא יעילות . הם נוטים לנהל את השיחות באופן דואלי , לעיתים ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד