יצחק רבין ומיסוי הבורסה

השמועה אומרת שמקורבי רבין שיכנעו אותו לחזור בו מהפעלת מיסוי הבורסה , ואכן הוא שוכנע וביטל . במציאות , לא כך היה הדבר . הנה הסיפור שמאחוריו ביטול מיסוי הבורסה , כפי שהתרחש באמת : משרד האוצר הגיש לממשלה הצעה של מיסוי רווחים בשיעור של 10 אחוזים , ללא זכות קיזוז , כלומר ניכוי בשיעור זה מכל רווח והימנעות מהחזר או קיזוז , לכשיתרחש הפסד . הממשלה החליטה לאשר את ההצעה בשינוי אחד , לפיו , לכל אזרח מוקנית זכות קיזוז והאוצר יבצע קיזוז זה , באמצעות מרכז מסלקה בין בנקאי . אמרתי לממשלה שלדעתי אין פתרון טכני לנושא . תשובת ראש הממשלה הייתה , "אתם תעבדו יום ולילה עד שתימצאו . "פתרון כצפוי , לא נמצא פתרון ביצועי לנושא הקיזוז , הבנקים לא ממש שיתפו פעולה בהפעלת מרכז המסלקה , ולקראת תחילת השנה פנה רבין לנציב מס הכנסה , דורון לוי , וזה אמר שבינתיים אין פתרון טכני , וייתכן גם שלא יהיה בזמן הקרוב . בנקודה זו החליט אפוא רבין לגנוז את ההצעה . מכאן שללחצי " המקורבים" לא הייתה כל השפעה על ההחלטה . אישית ידעתי שכל המאמצים שייעשו לא יוכלו לפתור בעיה ביצועית שאינה פתירה . מכל מקום דעתי היא , שבהעדר פתרון ביצועי מראש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד