יצחק רבין

מהיבט פרדוקסלי , גדולתו ומנהיגותו של רבין "הוכחה" דווקא ערב מלחמת ששת הימים , כאשר תחילה קרס פיזית ונפשית למשך מספר שעות , ולאחר מכן מתוך אחריות חזר לתפקוד מוצלח ומזהיר . מובן כי כובד האחריות השפיע באופן זמני על בריאותו . זהירותו וחששותיו מהסתבכות צבאית , הוכחו היטב גם כאשר כיהן כראש הממשלה בתחילת שנות ה 90 של המאה הקודמת . בכך דמה יצחק רבין לבן גוריון שנזהר מכל הרפתקנות צבאית , כאשר זו לא הייתה הכרחית ומיידית . שונים מן השניים היו שרון ובגין במלחמת לבנון הראשונה , אולמרט בשנייה וברק באינתיפדה השנייה , כאשר הובילו למלחמת יש ברירה , ללא אסטרטגיה ברורה , ללא הכנה מדוקדקת של הצבא ובוודאי ללא אמצעי הגנה על התושבים בעורף . האם לקחו אחריות או שזו הוטלה על כתפי דרגים אחרים . האם הרפתקנות זו תתבטא גם בקונפליקט עם אירן ? הבה נקווה בכל ליבנו שלא . יצחק רבין הרשים אותי בכך שנטל על עצמו את כל כובד האחריות הלאומית בכל עניין ועניין . ידוע כי היה בודק כל תחום ותחום לפרטי פרטיו , בוחן את החלופות ומקבל אחריות על כל החלטה . רבין התייחס לשאלת הביטחון כמו לשאלות תשתית , חשיפה ליבוא וקליטת עלייה , כל נושא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד