פסדה מול מציאות

אם נשאל 100 איש במדגם מקורי , באיזו תקופה הייתה מדיניות ליברלית כלכלית גדולה יותר ב 1973-1953 או ב , 1985-1973 קרוב לוודאי ש 90 איש לפחות יענו שבעידן השני הליברליזם הכלכלי היה גדול בהרבה , ומעורבות הממשלה קטנה יותר . אולם מפתיע הדבר שהנתונים מראים דווקא על תוצאה הפוכה . משקל המיסים בתוצר עלה בין התקופות מ 30 אחוזים ב 73-53 ל 45 אחוזים ב , 85-73 הגירעון שולש בקירוב , ומשקל המועסקים בסקטור הציבורי עלה מ 20 ל 30 אחוזים . בכל המדדים האחרים הייתה התוצאה דומה , ב 1985-1973 עלתה מעורבות הממשלה בפעילות העסקית , ברשויות המקומיות ובשאר התחומים , בהשוואה לתקופה הקודמת . הממצאים האמורים מפתיעים למדי ומעלים תהיה , האם זוהי מציאות או דמוית מציאות . האם אנו מתייחסים לנתונים הריאליים או לתחושות הפסיכולוגיות . ראוי שנבדוק עצמנו סטטיסטית , בכל פעם שיש לנו תיזה או תחושה מסוימת , וננסה להבין כיצד נוצר הפער .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד