יחסים כלכליים בין ארה"ב וישראל

ההכרעה ההיסטורית של ישראל , לפיה ביקשה ישראל מארה"ב רכבת אווירית כדי לעמוד בהתקפה ביום הכיפורים , היא שיצרה את התפנית הגדולה של היחסים בין שתי המדינות . במלחמת יום כיפור הפכה אפוא ישראל לבת חסותה של ארה"ב , עם כל היתרונות והחסרונות שמצב זה . בשנות ה 70 וה 80 היה הסיוע האמריקני לישראל רחב היקף , אולם הלך ופחת . אם כי גם לאחר מכן היוותה ארה"ב "מושיע" כלכלי של ישראל . כך היה בתוכנית הייצוב של , 1985 בערבויות לקליטת העלייה ב , 1992 ובערבויות לשרון ב , 2003 כל אלה יצרו כאמור כפיפות ישראלית למערכת ההעדפות האמריקנית . יש לציין שפרדוקסלית , סיכויים ממשיים להסדר שלום קיימים רק כאשר ארה"ב היא "פחות ידידותית" לישראל , ומסוגלת לקיים דיאלוג עם מדינות ערב . קיסינג'ר וקרטר הצליחו לקדם את השלום עם מצרים , רק כאשר מצרים הפכה לאינטרס מרכזי של ארה"ב . קלינטון נכשל במאמצי השגת שלום עם סוריה ואש"ף , משום שבעת ההכרעה העדיף באופן משמעותי את ישראל , על כן לא היה יכול לקדם את תהליך השלום . ג'ורג' בוש נטה לטובת ישראל לחלוטין , ומטעם זה כשל בכל מאמציו להביא להסדר בין ישראל לשכנותיה . בן ברית מוחלט בבית הלבן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד