קונצנזוס לאומי

הסכמה לאומית מעניקה ודאי תחושה מענגת של אחדות , אולם היא מהווה אולי גם את האויב של צלילות הדעת וההיגיון . בכל פעם שיש קונצנזוס לאומי , משמעות הדבר היא שאף אחד לא בחן את המחיר האלטרנטיבי , ולא הבין ממש את מורכבות הנושא . בכל בחירה אמיתית יש קונפליקט , ויתור ותהיות , וכאשר מרכיבים אלה אינם קיימים , משמעות הדבר שלא עלו השאלות הנכונות . רוב אזרחי ישראלי תמכו במלחמת לבנון הראשונה והשנייה . נוצר קונצנזוס לאומי הן בכנסת והן בציבור . לא אחת קונצנזוס יוצר ציפיות בלתי ריאליות , אשליות ועיוורון ביחס למחיר העתידי . המנהיג המצליח או הכושל ניסחף עם הציבור ומנסה למלא ציפיות לא ריאליות , ואכן גם התוצאות בהתאם . אולמרט כונה על ידי עיתונאים אוהדים , "דמות . "יליאנית'רצ'צ אולם אותם עיתונאים התאכזבו ממנו לאחר מכן . הם גררו את דעת הקהל לקונצנזוס ביחס לצורך בהכרעת הצד השני . ההתלהבות המלחמתית השכיחה מהם עשרים וחמש שנות כישלון בהכרעה בחזית הצפון . עיוורון הקונצנזוס היטעה את כולם ויצר ציפיות בלתי ריאליות . משעשעת במיוחד התופעה , לפיה מובילי ההסכמה הלאומית בורחים מן העגלה ברגע בו היא נתקעת . אומות מתכננות מלחמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד