2009-2008

התקופה הנוכחית מאופיינת בעיקר בכך שאנו שרויים בעיצומו של משבר כלכלי גלובלי דרמטי המשפיע עלינו באופן משמעותי במיוחד , בגלל החשיפה המוחלטת של כלכלת ישראל לשווקי המוצרים , המט"ח וההון בעולם . נתוני המוצא של המשבר נוחים בתחום משקל הביטחון בתוצר וביציבות הפיננסית ( ירידת משקל חוב / תוצר לרמה של כ 80 אחוזים . ( אולם הם גרועים למדי מבחינת מצב התשתיות הפיזיות , ובעיקר בשטח החינוך וההכשרה המקצועית . חלק גדול מן האוכלוסייה נכנס למשבר ללא התאמה סבירה לשוק העבודה . גם הצמיחה יורדת במהירות מרמות של 5-4 אחוזים בחמש השנים האחרונות ל 1-0 אחוז בשלהי שנת , 2008 ובחצי הראשון של שנת . 2009 לדעתי הגורם המרכזי שישפיע על כיווני המשק והחברה הישראלית בשנים הקרובות יהיה נושא המשילות והחזון . האם תצליח הממשלה החדשה בראשות נתניהו להוביל אותנו לכיוון הנכון בעת המבחן הקשה של המשבר הכלכלי והחברתי , ותפעל בנחישות לרפא את חוליי המשק , תוך שמירה על יציבות פיננסית ותקציבית . ובמובן זה , מבחן אובמה זהה למבחן של ההנהגה החדשה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד