השפעות התקופה בין השנים 2008-1973 על מאפייניה הדואליים של מדינת ישראל

בעוד שהתקופה של 1991-1968 לא שינתה באופן מהותי את מאפייני הדואליות של המשק הישראלי , עידן הגלובליזציה החל ב 2008-1991 עשה זאת . בתקופה זו התפתח מכלול המאפיינים הדואליים לרמה שניתן להגדירה כמבהילה . אי השוויון החמיר מאוד . המנהלים המשכילים והיזמים שיפרו את מצבם באופן מרשים , ואילו החרדים , המיעוטים והלא משכילים נשחקו עד דק . גוש דן פורח הן כלכלית והן תרבותית , ואילו שאר חלקי הארץ מדשדשים במקום . שיעור ההשתתפות של גברים בכלל ( בעיקר חרדים , מקבלי הבטחת הכנסה ומבוגרים , ( קטן באופן מהותי , והאפליה הכלכלית נגד המיעוטים מחמירה והולכת ומתבטאת גם בחינוך . בתקופה זו גדל הפער בין הסקטור העסקי המשתלב בכלכלת העולם , לבין הסקטור הציבורי שמאבד את יכולת המשילות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד