כלכלת ישראל 2008-2007

התמונה הכלכלית של השנים 2008-2007 ביטאה החרפה של המגמות החיוביות והשליליות בחברה ובמשק הישראלי . האסטרטגיה המקרו כלכלית של שווקים פתוחים ויציבות פיננסית השיגה את מירב יעדיה בדמות צמיחה מהירה , מאזן תשלומים חיובי , אינפלציה נמוכה ורמת חיים עולה . אולם במקביל , הכישלון הצורם בתחום החינוך , התשתיות הבעיתיות , הבעיות באיכות הסביבה והישגי הסקטור הציבורי הדלים ביותר , כל אלה החריפו את הפערים בחברה הישראלית ויצרו תחושה , לפיה יקשה בעתיד להמשיך לשמור על שיעורי צמיחה מהירים . המומנטום הכלכלי של ישראל יוכל לאפשר צמיחה יציבה ותמידית , רק אם הפוטנציאל של כלל האוכלוסייה , ישתלב בפעילות הכלכלית מוטת ההישגים בכלכלה העולמית , כלל זה נכון גם עכשיו כאשר אנו שרויים בעיצומו של משבר כלכלי בינלאומי עמוק ביותר . האתגר הכלכלי של מדינת ישראל הוא אפוא בהכנת אוכלוסיות רחבות נוספות להשתלבות בכלכלה העולמית . לכך נדרשות לא רק החלטות ממשלה הקשורות לרפורמות בחינוך , בהשכלה האקדמאית ובמנהל ציבורי תקין ויעיל אלא גם יישום מוצלח ויעיל של רפורמות אלה . כבר הוזכר פעמים אחדות שמדינת ישראל הצליחה לממש את מאיצי הצמיחה בדמות פ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד