האינתיפאדה השנייה - אספקטים כלכליים ופוליטיים

התקופה היחידה בהיסטוריה הכלכלית של ישראל בה ירד התוצר באופן מוחלט , ולא רק לנפש , הייתה תקופת השנתיים וחצי של האינתיפאדה השנייה , שהביאה להפסד כולל של כ 9 אחוזי תוצר . מדינת ישראל עברה בתקופה האמורה שלוש תת תקופות בהתאם למאפיינים הבאים : . 1 שלב ההתעלמות , . 2 . 2002-2001 שלב ההלם והמשבר , . 3 . 2003-2002 שלב ההתאוששות וההבראה , . 2005-2003 בשנת , 2001 הוצגה עדיין האינתיפאדה כתקופת מעבר של טרור חלקי שתביא להסכם מהיר . הממשלה המשיכה להגדיל את הוצאותיה וקבעה באורח מלאכותי תחזיות צמיחה גבוהות , כדי לאפשר המשך גידול הוצאות מהיר . הסקטור העסקי המשיך לפעול כאילו הוא שרוי בתנאי גאות , ולקח אשראי להרחבת עסקים , והצריכה הפרטית המשיכה לעלות כאילו לא קרה כלום . בצד הפלשתיני החל מייד שפל גדול , עקב הטרור המתמשך שהוליך לסגרים . אולם בשלב הראשון "הסתתר" השלטון הפלשתיני אחרי תנועות הטרור כאילו אינו מגבה אותן . תקוות עראפת הייתה , שהטרור הגובר ישכנע את ישראל להסכים לדרישותיו . התנזים , יציר כפיו של עראפת , פעל נגד ישראל והצטרף לחמאס ולשאר תנועות הטרור . המשטרה והצבא הפלשתיני אמנם גיבו את הטרור אך יש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד