הסכם אוסלו ופריס - שלבים ותהליך

גישת השלבים בהסכם אוסלו נגזרה מאי יכולתם של הצדדים להתמודד עם סוגיות הליבה , ומכאן ההחלטה לפנות לגישת השלבים הפוליטית והכלכלית . ההנחה הייתה שהצלחת השלבים "הקלים" יחסית , תביא לאמון גובר בין הצדדים ותקל על פתרון הנושאים הכבדים , הנחה שהוכחה כמוטעית לאחר שנים אחדות של טרור הדדי . הסכם אוסלו כלל בעיקרון שלושה שלבים עיקריים על ציר הזמן . התהליך כולו אמור היה להסתיים בסוף העשור של : 2000-1999 . 1 עזה ויריחו תחילה ישראל תעזוב את האזורים הללו ותעביר אותם לשליטת אש"ף . בכך יקבל עראפת שליטה על האזור ומעמדו יתחזק על חשבון החמאס . התוספת של העיר יריחו ביטאה את ההכרח בהסכם על כל שטחי הגדה והרצועה , והתייחסות אליהם כאל יחידה פלשתינית אחת . . 2 נסיגות נוספות בשלב זה תעזוב ישראל שטחים מוחזקים אחרים , להוציא התנחלויות ואזורים צבאיים , כאשר בכל מקרה הן חוקית כלכלית ופוליטית יהיה דין זהה לעזה ולגרה . בשלב זה נוצרו חילוקי דעות מהותיים בין הצדדים , הפלשתינים טוענים שפירוש סעיף זה הוא נסיגה ישראלית מ 90 אחוזים מן השטח 10 ) אחוזים הם ההתנחלויות ובסיסים צבאיים . ( ואילו ישראל טוענת שהרבה פחות מכך .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד