עידן ובין 1995-1991

המאפיין המרכזי של תקופה זו הוא מנהיגות שמקבלת הכרעות בכל תחום ומתייצבת מאחוריהן . באותה עת שררו תיאום ואינטגרציה בין המודל הכלכלי חברתי למודל הפוליטי ביטחוני , על כן ניתן לאפיין כאן עקביות במדיניות . רבין הבין היטב את הקשר בין הוצאות הביטחון והצמיחה הכלכלית , בעיקר דרך הגדלת הוצאות התשתית והחינוך . הוא גם הכיר בכך , שתהליך השלום יפתח לישראל שווקים חדשים ויצור לראשונה השקעות חוץ ממשיות . הישגי תקופת רבין מרשימים ביותר בתחומי הצמיחה , התעסוקה ופתיחת השווקים , אולם יש לומר כי נעשו אז גם טעויות רבות בתחומים כגון העובדים הזרים , הסכמי השכר ושוק העבודה . כך שתרומתו של רבין לכלכלה הישראלית היא אמנם מרשימה , אולם בחלק מן התחומים נדרשו לאחר הירצחו מהלכים של תיקון כלכלי וחברתי . יש עוד לציין שעידן רבץ מאופיין גם באופטימיות כלכלית ופוליטית של הציבור , וזו הביאה למימוש החזון של קליטת העלייה הכלכלית והחברתית כאחד .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד