2009-1991

תקופה זו מאופיינת בכללותה באי יציבות פוליטית פנימית , אך גם במגמות משתנות בצמיחה לנפש ואף במרכיבים שונים מאיצי צמיחה , מכאן שכמעט אי אפשר לבצע לגביה הכללות . עקב מגבלה זו אתייחס לתקופות המשנה המרכזיות של התקופה ואתאר אותן מהיבט פוליטי , ביטחוני וכלכלי ואנסה לסכם את התקופה ולהתייחס לתחזיות לעתיד לבוא . אולם ככלל , שיעורי הצמיחה לנפש עלו בממוצע ל 1 . 9-1 . 8 אחוזים לשנה , אולם עדיין לא נוצרו התנאים לצמיחה ממושכת , יציבה וארוכת טווח .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד