2009-1985, חלוקה לתקופות משנה 1991-1985

בתקופה זו החלה התייעלות מהירה של המשק הישראלי לשם הגדלת הפיריון . המנוף העיקרי לשינוי נבע ממדינות האיזון התקציבי של הממשלה . מרגע זה של תוכנית הייצוב קבעה ממשלת ישראל שהיא מפסיקה מימון גירעונות של סקטורים שונים במשק , ואלה חייבים לייצב את עצמם ולהימנע מיצירת גירעונות . מגבלת התקציב הובילה לכך שהממשלה רכשה ציוד , מכונות ומוצרים ביטחוניים במכרזים הן בארץ והן בעולם . מהלך זה חייב את הסקטור העסקי להתייעל כדי לעמוד בהצלחה בתחרות עם שווקי העולם , וכשלעצמו הביא גם להתייעלות ולהגדלת הפיריון , אך במקביל גם לפשיטת רגל של חברות לא יעילות , לגידול בשיעורי האבטלה במשק , ולפגיעה משמעותית בהכנסות הבעלים והמנהלים של מרבית החברות ( משבר המאיון העליון של עשירי ישראל . ( חברות עסקיות רבות ובכללן גם הסתדרותיות הצליחו להגדיל את תפוקתן ב 40-30 אחוזים עם אותו מספר עובדים , או שמרו על היקף המכירות תוך פיטורי עובדים רבים . תהליך ההתייעלות מקביל עבר גם על התעשיות הביטחוניות . במקביל כפתה המדינה תהליך התייעלות גם על המושבים , הקיבוצים , הרשויות המקומיות וקופות החולים . לכולם נקבעה תקופת מעבר של הבראה , אשר לאחר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד