עיקרי התוכנית

. 1 נתקבל סיוע אמריקני חד פעמי בשני תשלומים . הוקמה המשלחת הדו לאומית , לצורך מעקב אחרי יישום התוכנית . . 2 הופעל קיצוץ מסיבי בהוצאות הממשלה ; בעיקר בביטחון ובסובסידיות ; נצפתה עלייה בהכנסות ממיסים כתוצאה מההאטה באינפלציה ; נקבע שהגירעון התקציבי יתאפס , בשנת . 1986 במקביל נקבע איסור על הממשלה להדפיס כסף ( כלומר לקחת הלוואה מן הבנק המרכזי , ( כל גירעון ימומן בהנפקת אג"ח בשוק . . 3 בצו חירום בוצעה הורדה ריאלית בשכרם של כל השכירים במשק ( ציבורי ועסקי ) בשיעור של כ 15 אחוזים , על ידי הקפאת כל תוספות היוקר והסכמי השכר , ומתן תוספת נומינלית בשלושה תשלומים . ההורדה בשכר הנטו הייתה רק של 8 אחוזים , משום שמדרגות המס עודכנו באופן מלא למדד המחירים לצרכן . הצו הופעל גם על הסקטור העסקי . . 4 הופעל פיחות נומינלי של כ 20 אחוזים בשער החליפין כלפי הדולר , והשער מול הדולר יוצב זמנית . . 5 נקבע בצו , אישור להעלאת מחירים דיפרנציאלית של כ 20-15 אחוזים , עלייה שנבעה מן הפיחות וביטול הסובסידיות - המחירים הוכנסו לפיקוח חוקי . . 6 הופעלה מדיניות מוניטרית מרסנת , כך שהריבית הריאלית עלתה במהירות . . 7 נקבעה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד