עקרונות המודל

. 1 התוכנית צריכה ליצור שווי משקל יציב לאורך זמן בכל השווקים הכלכליים , ובכללם שוק מט"ח , שוק העבודה , שוק ההון , התקציב וכדומה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד