תוכנית הייצוב - 1985

במחצית השנייה של שנת 1984 ברור היה לנו במשרד האוצר , שמדינת ישראל מתקשה לממן את עודף היבוא הגדול ב 1985 או ב . 1986 ההנחה הייתה ש"הטייס האוטומטי" יחייב הגבלות מט"ח , בעיקר בגלל הגידול בבריחת המט"ח מישראל . במקביל הואצה האינפלציה לרמות של מאות אחוזים בשנה , ובאוויר ריחפה תחושה שהמדינה איבדה את האפקטיביות של המכשירים הכלכליים השונים : מיסים , פיחותים וכדומה . תחושה זו הובילה לכך שהכרחי לבצע תוכנית כלכלית שונה מקודמותיה ואשר תופעל על כל השווקים . מנכ"ל האוצר דאז , ד"ר עמנואל שרון , כינס את אנשי האוצר לדיון . המסקנה שעלתה מפגישה זו הייתה , שכל תוכנית תחייב הורדה חדה בשכר הברוטו של השכירים בישראל . עדיין לא נמצא גיבוי פוליטי למהלך קיצוני מסוג זה , שחייב גם חקיקה באמצעות צווי חירום . הממשלה החליטה על הליכה לעסקאות חבילה עם העובדים והתעשיינים , לפיהן יוקפאו השכר והמחירים ללא צעדים משלימים בתחומי התקציב , המט"ח וכדומה . העסקאות נכשלו לחלוטין , ולאחר האטה מסוימת באינפלציה היא שבה ופרצה בשיעורים גבוהים . לקראת אפריל מאי , 1985 הוצגה בפני ראש הממשלה שמעון פרס המציאות העגומה : או שהמדינה תטפל במ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד