1983-1980

בתקופת כהונתו הפעיל שר האוצר יורם ארידור שני מודלים שונים כלכליים שונים , הראשון עד לבחירות בשנת , 1981 והשני בתקופה שבין . 1983-1981 בתקופה הראשונה , בהמלצתנו כאנשי מקצוע , הפחית ארידור את מיסי הקנייה על רכב ועל מוצרי חשמל . עובדה זו שיפרה בטווח הקנייה הקצר את המצב התקציבי עקב העלייה בהכנסות ממיסים עקיפים . במקביל הוא עודד בחקיקה השקעות במו"פ והשקעות אחרות . המשק התאושש אמנם קלות , אולם בפועל לא חל שיפור באינפלציה או במאזן התשלומים . המדיניות של יורם ארידור , במשולב עם החלטת ראש הממשלה מנחם בגין לפגוע בכור הגרעיני העירקי , הביאו לניצחון נוסף של הליכוד בבחירות ולהמשך כהונתו של שר האוצר . בתקופה השנייה ב 1983-1981 הפעילו ארידור ויועצו יקיר פלסנר , את תוכנית הפיחותים האיטיים , בניסיון להאט באורח מהותי את האינפלציה . המורל שהנחה את ארידור ופלסנר התבסס על כך , שהגירעון התקציבי עצמו לא מאיץ את האינפלציה מעבר לרמות הקיימות , לכן יש לפעול על הציפיות האינפלציוניות ולהפחיתן בהדרגה . המדיניות הכלכלית החדשה קבעה שהממשלה תפחית את האינפלציה בכל התחומים בהם יש לה שליטה על עליית המחירים , כלומר תחומ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד