1980-1979

עידן יגאל הורביץ באוצר מוכר כתקופת ה"אין , "לי המאופיינת בקיצוץ תקציבי בהוצאות השוטפות , העלאת מיסים , מחיקון של הצבע בטלוויזיה , הקטנת הרכישות של מוצרי חשמל והקטנת היבוא בכלל . התוכנית הכלכלית של הורביץ כשלה משום שהוצאות הביטחון בתקופתו דווקא גדלו , וממילא סך הגירעון התקציבי נשאר גבוה מאוד והאינפלציה המשיכה להיות גבוהה כ 90-80 אחוזים לשנה . ובאשר למחיקת הצבע , הציבור התחכם לשלטון ורכש את האנטי מחיקון לטלוויזיות , וכך החזיר את הצבע לעיניים . סימני ההאטה במשק ותחושת המיתון פגעו ביוקרתה של מפלגת השלטון , ולקראת הבחירות הוחלט להחליף את השר יגאל הורביץ ולמנות תחתיו את יורם ארידור . ככלל , תקופת הורביץ כשר האוצר מאופיינת בירידה קלה בלבד בהיקף הגירעון הכולל ( כ 10 . 8 אחוזים . ( המסחר הבינלאומי המשיך לגדול בקצב בינוני 6 . 6 ) אחוזים ) והיקף ההגירה לישראל הוקפא ברמה של 0 . 2 אחוזים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד