1979-1977

" המהפך" * הפוליטי של שנת 1977 העלה את הליכוד לשלטון והפקיד בידי הליברלים של הליכוד , ארליך ופלומין , את המושכות הכלכליים . שר האוצר וסגנו הובילו את הליברליזציה במט"ח וקיוו שזו תביא להתיעלות המשק , דרך מנגנוני המט"ח . אולם אלה לא הקטינו את הגירעון התקציבי ואת ההוצאה הממשלתית , וממילא הלך התהליך המשברי והתעצם . המנגנון שהביא למשבר הכלכלי היה הגידול בתנועות ההון הספקולטיביות " המהפך" הוא הכינוי לחלופי השלטון בישראל . מפא"י בכינוייה השונים , שלטה במדינה משנת 1948 עד , 1977 ואז הוחלפה על ידי שלטון הליכוד בהנהגת מנחם בגין . שזלג לתוך המשק . הריבית הריאלית הגבוהה יחסית בישראל משכה לכאן מט"ח . נוצר תהליך של ייסוף שמנע בתחילה עליית מחירים מהירה ושמר על ריבית ריאלית גבוהה . שוב גדלה תנועת המט"ח פנימה , אך בהדרגה היא גם יצרה הזרמה מוניטרית רבה , שהחלה לסכן את יציבות המחירים . בשלב זה הבין האוצר , שהמשך הזרמת המט"ח פנימה הוא ספקולטיבי בלבד , וכי התוצאה הצפויה שלו הינה האצת האינפלציה . משרד האוצר נאלץ אפוא לבטל את הליברליזציה במט"ח . אולם האינפלציה כבר עלתה אז לרמות של 80 אחוזים ויותר . האשליה שאפ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד