1977-1973

בתקופה זו שלאחר מלחמת יום כיפור , נכנס המשק לקשיים בניהול המדיניות התקציבית . העלייה בהוצאות הביטחון יחד עם התייקרות הדלק וחומרי הגלם הקשתה מאוד על המערכת הכלכלית . המערך בהנהגת גולדה מאיר , ולאחר מכן יצחק רבין ושר האוצר יהושע רבינוביץ , ניסו לייצב את המשק באמצעות העלאה במיסוי העקיף וקיצוץ בהוצאות תשתית , אולם הצלחתם הייתה חלקית בלבד , בגלל הגידול בתשלומי ההעברה . בתקופה זו נוצרה האטה כלכלית ושיעורי האינפלציה התייצבו ברמה של 20 עד 30 אחוזים . מבחינה כללית , רוב משקי העולם נכנסו בתקופה זו להאטה ולאינפלציה בגלל משבר הנפט . מדינת ישראל הצטרפה לקבוצת המדינות המערביות שנאלצו לעבור מהלך של האטה . התחושה הייתה עדיין שהעניינים נמצאים בשליטה , וכי לא ניקלע למשבר פיננסי ממשי . בתקופה זו גדל הסיוע האמריקני באופן ניכר על ידי הלוואות לישראל ואספקת נשק מתקדם . אולם הכישלון בהקטנת הצריכה הביא בהכרח לירידה בהשקעות ובחינוך . הנתונים מתקופה זו מראים שילוב של גירעון תקציבי גדול של הממשלה הרחבה 15 . 8 ) אחוזי תוצר , ( ירידה משמעותית בהיקף הסחר הבינלאומי ( כ 7 . 7 אחוזים לשנה ) וירידה בהיקף העלייה לשיעור ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד