ביטחון וכלכלה 1985-1973 (כולל תשתיות וחינוך)

מלחמת ששת הימים שפרצה בשנת , 1967 הייתה כנראה המלחמה האחרונה בה ניהלו הצדדים היריבים את המאבק בעיקר במשאביהם ובסיוע חוץ מתון למדי . ואילו מלחמת יום הכיפורים בשנת 1973 מאופיינת בכך , שהצד הערבי נעזר באופן מהותי במשאביה של בריה"מ , בעוד שישראל נסמכה , כפי שכבר הוזכר באופן חלקי בלבד על ארה"ב . ההנחה הישראלית הייתה שעליונותה האסטרטגית הכמעט מוחלטת באזור תהווה הרתעה לצד השני לפתיחת מלחמה , לפיכך ההכנות של ישראל היו מוגבלות וחלקיות ביותר . היקף הכוחות בתעלה היה מצומצם , מוכנות מחסני החירום הוגדרה כגרועה , ולא נמצא פתרון יעיל לאיום טילי הכתף והנ"מ המצריים . כיוון שהמצרים והסורים הכירו בעליונות הישראלית , הם קבעו טקטיקה של הישג מוגבל וחלקי בלבד בתעלה ובגולן , ולאחר מכן כניסה לשיחות שלום לשם השגת היעד של נסיגה ישראלית לגבולות . 1967 המהלך ההתקפי המצרי סורי הושג במלואו תוך שעות אחדות . קו ההגנה הישראלי בגולן ובתעלה קרס , הסורים והמצרים יצבו את הישגיהם ועברו למערך הגנתי ( יש אומרים שלא המשיכו בהתקפה לתוך ישראל בגלל ההרתעה הגרעינית . ( בימי המלחמה הראשונים הניסיון הישראלי לשבור את קווי ההגנה המצרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד