1985-1973 - "העשור האבוד" לצד סיום עידן האיום הקיומי על ישראל

הדור הראשון של מדינת ישראל אופיין כאמור בשיעורי צמיחה מהירים , ובהתקרבות הדרגתית לרמות התוצר לנפש של המדינות המפותחות . ואילו " העשור האבוד" 1985-1973 מאופיין בקיפאון מוחלט . הוא הגביר וחידד את הפיגור של ישראל ביחס לעולם המערבי , החל בחינוך , וכלה בתשתיות וברמת התוצר לנפש . מרבית מאמצי הצמיחה של התקופה הראשונה נעלמו כלא היו . והגידול העצום בהוצאות הביטחון בא על חשבון כל מאיצי הצמיחה . אנסה להדגים זאת באמצעות הקריטריונים גורמי הצמיחה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד