השפעת התקופה על המאפיינים הדואליים של מדינת ישראל

בתקופה זו המתפרשת על פני השנים , 1973-1952 מופיעים ניצניה של הדואליות בישראל : אי השוויון גדל באופן משמעותי ( כמעט הוכפל ) וביטא את הפערים שנוצרו בין האוכלוסייה הקולטת לבין העולים החדשים . נוסף לכך מוקם בחסות השלטון "הזרם , "החרדי שנהנה מעצמאות בניהול דרך החינוך שלו ונמנע מגיוס צעיריו לצבא . בתקופה זו שרר עדיין ממשל צבאי על ערביי ישראל , שיצר אפליה קשה של המיעוט הערבי . כל הגורמים האמורים החלו לייצר חברה דואלית שפעריה גדלים והולכים , והמדינה לא יכלה להתמודד איתם .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד