סיכום ומסקנות

מודל הצמיחה בין השנים 1973-1950 הוא סיפור הצלחה מרשים של מנהיגות יציבה , בעלת חזון ויכולת ביצוע , אולם רבים מחולייה של החברה הישראלית נוצרו באותן שנים וחלקם משפיעים עלינו גם היום , החל בפרוטקציוניזם ובנורמות בלתי ראויות , וכלה בביורוקרטיה מאלתרת ללא יכולת תכנון ארוך טווח , ומיעוט של פיקוח ורגולציה כלכלית . דור הנפילים שהקים את המדינה , השכיל להתמקד ביעדים אסטרטגיים ברורים ואף להגשימם , אולם בדרך זרע למרבה הצער רבים מחולייה של החברה הישראלית היום , כפי שנראה זאת בהמשך הדיון .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד