גורמים נוספים

כל אותה תקופה אופיינה בשיעורי עלייה גדולים לישראל , ועל כן גם בגידול אוכלוסין מהיר . שיעור ההגירה לישראל מכלל האוכלוסייה הגיע מתחילת שנות ה 60 ועד 1973 לרמה של כ 0 . 4 אחוזים , שיעור דומה לזה שהיה בגל ההגירה הגדול של תחילת שנות ה . 90 בשנות ה 60 ועד מלחמת , 1973 היינו עדים גם לקצב גידול סביר של 10-9 . 5 אחוזים , בהיקף הסחר העולמי , כך שהיו אלה תנאים נוחים יחסית לצמיחת היצוא . בתקופת המיתון הקצרה בין , 1967-1965 ניכרה ירידה בשיעור ההגירה לישראל ( כ 0 . 2 אחוזים מכלל האוכלוסייה בכל שנה ) וגם ירידה בהיקף הסחר הבינלאומי ( כ 7 . 6 אחוזים . ( בתקופה שבין המלחמות ( 1973-1967 ) ניכרה התאוששות מסוימת בשיעור העלייה , ובעיקר בהיקף הסחר הבינלאומי , וממילא נוצרו תנאים נוחים לחזרה לצמיחה מהירה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד