משילות

כבר הוזכר כי מפא"י ההיסטורית ניהלה את מדינת ישראל בכל הדור הראשון , כך שאפשר היה לשמור על יציבות שלטונית מרשימה . במקביל היה הממסד של מפא"י בעל יכולת ביצועית מרשימה , ובכללה היכולת לקבוע מערכת העדפות וליישמה . הממסד כלל את המשרדים הממשלתיים , את ההסתדרות הציונית , את הסוכנות היהודית ואת הסתדרות העובדים הכללית , שניהלה את קופת החולים , את קופות הפנסיה , ושליש מן התעשייה הישראלית והבנקאות . במקביל , צברו ארגוני המושבים והקיבוצים חוזק יחסי הן מבחינה פוליטית והן ממסדית . הממסד המפא"יניקי בלט ביכולת ביצועית גבוהה , שכללה הצלחה מרשימה בהקמת ערים , מפעלי מים וחשמל , בייזום מפעלים תעשייתיים וביכולת לאכוף מערכת העדפות לאומית ותקציבית . במבט להיום עולה מכאן שהמשילות שכה חסרה לנו היום , איפיינה את הדור הראשון של מקימי המדינה , ויציבותה היא שאפשרה ביצוע פרויקטים לאומיים רבי חשיבות . לצד היכולת המרשימה בניהול המדינה , היו גם פגמים רבים באופן הניהול . הביורוקרטיה הגדילה והותירה בידי השלטון סמכויות רבות מדי . סמכויות אלו נוצלו לצורך השגת היעדים , אך גם לשם העשרת מקורבים באמצעות מכסות , רישיונות וזיכי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד