מחירים

במסגרת התוכנית הכלכלית של 1952 / 3 בוטל למעשה פיקוח המחירים על מרבית המוצרים , וממילא הלך ונעלם השוק השחור , שאיפיין את השנים . 1952-1949 ספיר ואשכול הובילו מגמת ליברליזציה בתחום זה , כנגד גישתו של שר האוצר קפלן , שחייב דווקא פיקוח על המחירים , הקצבת מוצרים וחלוקת תלושים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד