שוק ההון

גם שוק זה פעל בשלוש מערכות חלופיות . צו הריבית קבע את הריבית המקסימלית הפורמלית , שהייתה בדרך כלל נמוכה מן הריבית של שווי משקל . לצד צו זה התקיים השוק האפור , שהתבטא בתיווך שטרות הבנקים . תיווך אשר יצר ריבית תחרותית יחסית , לפי הביקוש וההיצע בשוק ההון . השוק השחור פעל כמשלים לשווקים האחרים , ושם התנהלו עסקאות רבות בתנאי תחרות . הממשלה היקצתה אשראי מסובסד בהיקפים גדולים , לעיתים על פי קריטריונים כלכליים , ולעיתים מתוך שיקולים פוליטיים וסקטוריאליים . ניכרה יעילות סבירה מבחינת השגת יעדי יציבות מחירים , תעסוקה ומאזן תשלומים , ועם זאת בביורוקרטיה נסתמנה שחיתות מסוימת שפגעה כמובן בהקצאת המקורות ובפוטנציאל הצמיחה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד