פתיחת שווקים חיצוניים ופנימיים

פנחס ספיר שכיהן כשר התעשייה וכשר אוצר , היה מוביל המדיניות לפתיחה מהירה של השווקים הפנימיים . זאת בשונה מהשר קפלן , שנטה ליתר סגירות , פיקוח ובקרה ממשלתית . מודל פתיחת השווקים התבסס בכל תחום על קיום סימולטני של שלושה שווקים : הפורמלי , האפור והשחור . כתוצאה מכך החלה ליברליזציה של השווקים , שהייתה משולבת עם כוח רב וביורוקרטיה , וממילא הביאה לרמה גבוהה יחסית של תופעות שחיתות כלכלית . אנסה להדגים זאת .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד