המדיניות הפיננסית - בשנים 1973-1952 - כמה הערות ספציפיות

התוכנית הכלכלית החדשה ב 1953-1952 אופיינה כאמור בקיצוץ תקציבי ניכר , בהקטנת הגירעון התקציבי , בביטול משטר הצנע , ופיחות משמעותי של השקל מול הדולר . תוכנית כלכלית חדשה זו הצליחה להקטין את הגירעון התקציבי של הסקטור הציבורי ולהביאו לרמה נסבלת של 7 . 6 אחוזי תוצר ב . 1954 מהלך זה הסתייע בשני מקורות מימון : סיוע חוץ אמריקני וכספי פיצויים מגרמניה , זאת בנוסף לשיפור בהכנסות ממיסים והחלת מלווה חובה בארץ ומלווה בארה"ב . ביטול הפיקוח והקיצוב גרם אמנם בתחילה , ב , 1952 / 3 לעליית מחירים מהירה , אולם זו נבלמה עקב ירידת כוח הקנייה של הציבור והצמצום המוניטרי . במקביל , ובשל הצורך לשפר את רווחיות היצוא , ביצעה המדינה שורה של פיחותים בשער השקל ביחס לדולר . בשנת 1952 / 3 בוצעו פיחותים גדולים מ 0 . 357 ל"י לדולר , ל 0 . 71 ל"י לדולר , ושער נוסף של 1 . 0 לי" ל דולר ( שני שערים . ( ובשנת 1954 יוצב השער ברמה של 1 . 8 ל"י לדולר , כך שלצד יצוב התקציב , יוצב גם שער החליפין ושופרה רווחיות היצוא . היציבות הפיננסית נשמרה בכל שנות ה 50 ורק בתחילת שנות ה 60 גדלה ההזרמה המוניטרית , עלה הגירעון במאזן התשלומים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד