יציבות פיננסית - איכות המדיניות המקרו־כלכלית בתנאי המשק

בכל תקופה ירידת משקל הביטחון בתוצר היא תנאי מרכזי ליציבות הפיננסית . במקביל הצליחו "נערי פטנקין" * במשרד האוצר ובאגף התקציבים לשמור על מסגרת תקציבית סבירה , עם גירעונות נסבלים , שלא עלו כנראה בדרך כלל על 6-5 אחוזי תוצר . * פרופ' דן פטנקין , שעלה מארה"ב ולימד כלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים , היה מחשובי הכלכלנים בעולם וממעצבי לימודי הכלכלה בישראל . תלמידיו אכלסו את מסדרונות משרד האוצר ככלל , בתקופה זו שבין השנים 1952 ל 1973 גודלו של הסקטור הציבורי מבחינת מספר המועסקים היה קטן יחסית , ועמר על כ 20 אחוזים , לעומת 30 אחוזים מכלל העובדים היום . משקל המיסים בתוצר הגיע אז לרמה של 30 אחוזי תוצר ( לעומת כ 37 אחוזים היום . ( היציבות הפיננסית נשמרה בדרך כלל , מלבד האצה אינפלציונית מסוימת בתחילת שנות ה , 60 שהביאה למדיניות מכוונת של בלימה והאטה כלכלית , ששיאה ניכר בין השנים . 1967-1965 ב 1952 / 3 הפעילה ממשלת ישראל את התוכנית הכלכלית החדשה שהוליכה ליציבות תקציבית , מכאן עד . 1973 מדיניות המקרו הייתה אפוא אחראית למדי , על פי הקריטריונים ששררו אז בעולם . ראוי לציין שהכרעתו של דויד בן גוריון ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד