כלכלת ישראל - 1973-1950

ההמראה הכלכלית שנחוותה בדור הראשון של מדינת ישראל , קרבה את המדינה במהירות לעולם המפותח . אולם למרבה הצער , לאחר מכן ישראל לא הצליחה להתקדם להשגת היעד של השוואה למדינות המפותחות . כלכלת ישראל בדור הראשון לקיומה אופיינה בצמיחה מהירה מאוד וביציבות ( מלבד שנתיים של מיתון באמצע שנות ה , ( 60 בגידול עצום בהשקעות בתשתיות ובחינוך , והתייצבות בכל המדדים הכלכליים של אינפלציה ואבטלה תוך שיפור מתמיד במאזן התשלומים . לקראת תחילת שנות ה , 60 התעסוקה במשק הייתה כמעט מלאה , האינפלציה הייתה חד ספרתית ומשקל היצוא יחסית ליבוא הגיע לכדי שני שליש ( לעומת כרבע בתחילת שנות ה . ( 50 המאיץ המרכזי של הצמיחה היה כמובן היקף העלייה הגדול בעיקר בתקופה שבין 1948 ל , 1952 כאשר אוכלוסיית המדינה כמעט הוכפלה במימדיה . מודל ההמראה הכלכלית של ישראל נחשב מן הטובים והיעילים בעולם , בדומה לגרמניה ויפן שלאחר מלחמת העולם השנייה , הגורמים שהביאו לצמיחה מהירה , כללו את כל המרכיבים שצוינו לעיל וכאן המקום לפרטם :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד