גורמי הצמיחה או הקיפאון 2009-1950

ככלל , בכל תת התקופות הנזכרות לעיל , אתמקד במספר גורמים שמביאים לצמיחה או להאטה במשק . עם זאת ייתכן שלכל תת תקופה , יש מאפיינים ספציפיים שאינם קשורים לתקופות אחרות . מטעמי נוחיות מתודולוגית אצא כאמור ככל תקופה מהניתוח הביטחוני ואעבור לשאר האספקטים הכלכליים חברתיים . . 1 ביטחון המאפיין העיקרי הוא משקל הביטחון בתוצר . ככל שהוא עולה , כך קטנה היכולת להפנות משאבים למרכיבי צמיחה אחרים ( תשתיות , חינוך וקליטת עלייה . ( בדור הראשון מאז שנוסדה מדינת ישראל העימות היה בעיקרו בין צבאות , בעוד שבדור האחרון העימות מתמקד בטרור ובלחצים כלכליים מסיביים של ישראל נגד אוכלוסיית הצד השני . תהליך זה החל באינתיפאדה הראשונה , ושיאו באינתיפאדה השנייה , במלחמת לבנון השנייה ולאחרונה במבצע "עופרת יצוקה" שהתרחש מ 27 בדצמבר 2008 ועד 21 בינואר . 2009 החולשה היחסית של צד האויב ( אחרי חתימת הסכמי השלום עם מצרים וירדן , ( הביאה אותו למאבק נגד העורף הישראלי . באמצעות מאבק זה נגרמו נזקים כלכליים . עימותים עתידיים , אם יתרחשו , יתמקדו מן הסתם בפגיעה בעורף הישראלי . ואכן גם ישראל פועלת מבחינה צבאית וכלכלית בעיקר נגד האוכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד