2008-1952 תקופת משנה

1973-1952 . 1 עידן הצמיחה הכלכלית המהירה מאוד - הצמיחה לנפש הייתה בשיעור של כ 5 . 5 אחוזים לשנה , וצמיחה כוללת של כ 9-8 אחוזים . תקופה זו מאופיינת גם בקליטה מוצלחת של עלייה , השקעות אדירות בתשתית והצלחה בהישגי החינוך . 1985-1973 . 2 ה"עשור האבוד" - תקופת הקיפאון הכלכלי המוחלט עם צמיחה של פחות מאחוז אחד לנפש , משברים פיננסים וכלכליים קשים , וסיוע חוץ מסיבי אשר בלעדיו היה המשק הלאומי קורס . בתקופה זו הוקפאו השקעות התשתית והחלה גם הנסיגה הגדולה בחינוך . ההשפעות השליליות של תקופה זו מורגשות עד היום . באותה עת מוסדה גס שליטת ישראל בשטחים והפכה לעובדה קיימת ותמידית . 2009-1985 . 3 מתוכנית הייצוב 1985 ועד היום - הצמיחה בתוצר לנפש נאמדת ב 1 . 9-1 . 8 אחוזים , אך ללא מגמה ברורה . בתווך התקופה ניכרות תקופות משנה של גאות יחסית 2000-1999 , 1996-1991 ו , 2007-2004 עם תקופות של האטה כלכלית חמורה , 2003-2001 והאטה מתונה , 1999-1996 ובמחצית השנייה של שנות ה 80 ( עלייה בפיריון עם אבטלה . ( בימים אלה אנו שרויים בעיצומה של האטה כלכלית נוספת . בתקופה זו ישראל לא הצליחה ליצור צמיחה יציבה ארוכת טווח , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד