1951-1948 - כמה הערות כלליות

בתקופה זו של קליטת עלייה מסיבית , שניתן אולי להגדירה כגדולה בהיסטוריה האנושית ( כל ישראלי קלט בממוצע עולה חדש , ( אופיינה המדיניות הכלכלית באילתורים ובפתרונות יצירתיים . ככלל , הגירעון התקציבי הציבורי הגיע ל 30-20 אחוזי תוצר ויותר ומומן על ידי הדפסת כסף . הכספים הופנו לקליטת העלייה הענקית ולמימוש צרכיה הבסיסיים של האוכלוסייה . הדפסת הכספים המואצת יחד עם עליית השכר במשק , חייבו את המדינה לקבוע קיצוב ופיקוח על המחירים , כדי למנוע קריסה מוחלטת של מאזן התשלומים , כלומר חוסר יכולת לממן יבוא , ואינפלציה בלתי נשלטת . לכן כונתה התקופה בשם עידן "משטר . "הצנע עורפי הביקוש במשק יצרו אינפלציה כבושה שלא התממשה בעליית מחירים ממש , וחוסר יכולת לספק את עודפי הביקוש . התוצאה הייתה שוק שחור פורח ועליית מחירי מוצרים ושירותים , שלא היה עליהם פיקוח ( כולל מחירי נדל"ן . ( בשנת 1951 גבר הלחץ על השלטון והוא החליט לרדת בהדרגה ממדיניות הקיצוב והתלושים . בשנה זו הצליחה הממשלה להקטין את הוצאותיה , להגדיל את גביית המיסים ואף להגדיל את היקף ההעברות הכספיות החד צדדיות מיהודי ארה"ב ואת המענקים של ממשלת ארה"ב . בהדרג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד