כלכלת ישראל - תקופות משנה

התקופה שבין 1951-1948 אופיינה בעיקר במלחמה , בקליטת עלייה מסיבית ובפתרונות כלכליים מאולתרים לנושאי תעסוקה מט"ח וכדומה , לכן אמקד את הדיון העיקרי בספר זה בתקופה שבין 1952 ל . 2009 ובכמה הערות תייחס לתקופה שבין 1948 ל . 1951  אל הספר
הקיבוץ המאוחד