כללי

ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל מאופיינת , בניגוד לצפוי , במגמות ארוכות טווח ויציבות למדי . זעזועים פוליטיים , ביטחוניים וחברתיים לא השפיעו הרבה על המגמה ארוכת הטווח , מלבד מלחמת יום כיפור שהתחוללה באוקטובר , 1973 ומהווה נקודת תפנית בכלכלת ישראל . בפרק זה אנסה לנתח את המגמות ארוכות הטווח של המשק הישראלי . מבחינה מתודולוגית אבצע את הניתוח סביב נושא הביטחון , אולם הדבר ייעשה בעיקר מטעמי נוחות של תיאור התהליכים ההיסטוריים . לעיתים נושא הביטחון היה מהותי במגמות השונות , ולעיתים אמנם חשוב , אך משני בחשיבותו . הדיון ההיסטורי יכלול את כל מרכיבי המדיניות או ההתפתחויות שהביאו לתוצאות הכלכליות והחברתיות , תוך ניסיון להעניק לכל גורם את משקלו הנכון .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד