מסקנה אישית

המערכת הציבורית בישראל שקועה בקיפאון עמוק , שנובע מריבוי גורמים שצוינו לעיל , היינו הצד הפוליטי , המשפטי המנהלי ואחרים , אשר הביאו לכך שקיימת ההעדפה מובהקת של סטטוס קוו וקיפאון על פני שינוי . כל שינוי מסכן את השר והפקיד ברמה הפוליטית , המשפטית והציבורית , ולפיכך עדיף להם להעביר את הקדנציה ללא זעזועים אך גם ללא שינויים . לצד סקטור עסקי דינמי יעיל ומשתנה , התבסס בארץ סקטור ציבורי , שיעדו המרכזי הוא הישרדות , סטטיות וקיפאון . והתוצאות ניכרות בהתאם . מצער אפוא שאת הסקטור הציבורי מאיישים עובדים ברמה גבוהה למדי שלגביהם ניתן לומר כי : התשומות ראויות , אבל התפוקות צנועות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד