משרד האוצר

הכוח הגדול יחסית של משרד האוצר במשק הישראלי , הצמיח גם מנהיגות מקצועית חזקה למשרד האוצר , "נערי" אגף התקציבים הם לטעמי הסיירת המובחרת של המשרד , אולם גם ראשי האגפים המבוגרים יחסית מאופיינים כאנשי מקצוע מעולים , שאפתניים ובמידה רבה אפילו אידאליסטים . ראשי האגפים באוצר שכולם בדרגת מנכ"ל , מאופיינים בדרך כלל בכך שעמדותיהם הכלכליות והסוציאליות הומוגניות עד כדי זהות מוחלטת , ואפילו היוצאים מן הכלל , כירון זליכה החשב הכללי לשעבר , אינו שונה מבחינה מהותית בעמדותיו העקרוניות . ההומגניות הרעיונית במשרד נובעת בעיקר מכך שקבלה לעבודה ובעיקר ההתקדמות באוצר , "מחייבת" היצמדות לדעות אחידות ( כמו עובדי קרן המטבע הבינלאומי , עובדי חברות דירוג האשראי ונגידי הבנקים בעולם . ( הדילמה המרכזית של המשרד נובעת מכוחם היחסי המוגזם במערכת השלטונית והכלכלית , ונטייתם לזלזל בגורמים מקצועיים במשרדים אחרים , ובכלל זה ה"חשד" שהם מוטים פוליטית או שאינם מבינים את התהליכים הכלכליים . בדור האחרון הקים המשרד מנהיגים כלכליים בולטים שהובילו את המשק הישראלי לשינוי הגדול , והחשוב מכולם לדעתי הוא דר' עמנואל שרון , שהוביל את תוכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד