שר אוצר מן הסקטור העסקי

מדי פעם אנו שומעים טענה שראוי להביא לשירות הציבורי איש עסקים מוצלח וכריזמטי , ולמנות אותו לשר אוצר . דבר זה אינו פסול כלל אולם יש לזכור כי מתודה מקרו כלכלית שונה לחלוטין ממתודה של ניהול עסקי . הידע הנדרש שונה לחלוטין , התיאוריה שונה ואף כללי המשחק שונים . בחלק מן התכונות כמו מנהיגות , כריזמה , יכולת לקבוע אסטרטגיה וליישמה , יש אכן דמיון בדרישות , אולם בשאר הגורמים הפער כה גדול אפילו עד כדי ניגוד . אציין שכך הדבר גם ביחס לתפקיד של מנכ"ל אוצר ללא ידע מקרו כלכלי רב , תיפקודו יהיה לקוי לחלוטין .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד