כלכלת בחירות

למן הקמת המדינה 1948 ועד שנת תוכנית" ) 1985 ( "הייצוב מופיעה התופעה של כלכלת בחירות , אם כי מאז ועד היום , אין הוכחות של ממש להפעלתה . מדי פעם נשמעות הבטחות או החלטות ממשלה אולם אלה אינן מתממשות . זאת מפני שהתקשורת והמשמעת התקציבית מונעות הפעלה ממשית של שוחד בחירות בין אם הוא ישיר או עקיף . בשנות ה 50 וה 60 היינו עדים להגדלת ההוצאות התקציביות ערב הבחירות , ומיסוי עקיף למימון גידול ההוצאות לאחר הבחירות . בשנת , 1981 היו הפחתות מיסי קנייה על רכב ומוצרי חשמל . אלה החליפו את מדיניות " האין לי" של שר האוצר הורביץ . התוצאה הייתה הצלחת הליכוד בבחירות . כך אירע גם בשנות , 1984 כאשר מס ההכנסה על יחידים הופחת ברמות ההכנסה הנמוכות . בכל מקרה יש לציין , כי בשנים האחרונות לבחירות אין השפעה ממשית על הכלכלה , זאת משום שכל הממשלות מקפידות על יציבות פיננסית , והציבור מתנגד לכל מה שנראה על פניו כשוחד בחירות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד