יחסי שר־פקיד

מספר פעמים במסגרת תפקידי הגעתי לעימותים מקצועיים עם השרים הממונים עלי , בכל המקרים השרים פעלו בהגינות וביושר בחילוקי הדעות בינינו וראו אותם כלגיטימיים . כך למשל בשנת , 1994 כאשר שהיתי בפריס בשיחות עם הפלשתינים , החליטו יצחק רבין ובייגה שוחט להטיל מיסוי על קצבאות הילדים . אני התנגדתי בחריפות לצעד זה , משום שידעתי שהוא יגרום להעלמות מס גדולות ולהרס נורמות של הציבור , על כן סירבתי לקבל את ההצעה ויצאתי לחופשה של מספר ימים ( כאשר שהיתי בארץ . ( לבסוף הוחלט לגנוז את ההצעה . מקרה נוסף היה קשור בנושא אזור סחר חופשי בנגב ( איל"ח . ( בייגה שוחט הקים ועדה בראשותי לבחינת הנושא , וזו מצאה פה אחד שאין ליצור אזור פטור ממס בתוך ישראל ( לטובת משקיעים זרים , ( משום שיהיה בכך צעד לכיוון של שתי מערכות כלכליות - אחת לנו , "הילידים" והשנייה למשקיעים הזרים . יום אחד לאחר כמה שבועות , הוזמנתי ללשכתו של יצחק רבין . היו שם כ 100 משקיעים אמריקנים עשירים שבאו בטיסה מיוחדת לישראל ( וחזרו מיד לאחר מכן . ( הם הסבירו את עמדתם , ואני את עמדתי . לבסוף הוחלט לקבל את הצעתם . ביקשתי משר האוצר שלא יהיה מעורב בנושא כדי לא ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד