קבלת החלטות בתנאי לחץ וללא שינה

נוהג מקובל בישראל , אולי עקב המסורת הצבאית הוא לקבל את עיקר ההחלטות החשובות בשעות הלילה המאוחרות , כאשר מרבית המתדיינים כבר מותשים לגמרי . נוהג זה בנושאי שכר ושביתות הוא נכון אולי , כיוון שיש בו כדי לזרז קבלת החלטות , אולם הוא לקוי כשמדובר בהחלטות מקצועיות . אני זוכר מניסיוני לילה ארוך כזה בתחילת 1984 במשרד האוצר , כאשר נדרשנו לקבל הכרעות תקציביות בהיקף גדול . לקראת שלוש לפנות בבוקר כולנו כבר היינו מותשים לחלוטין , והועלו אז הצעות מוזרות כמו הטלת החוב הלאומי של ישראל על הפרטים , ועוד מיני הצעות הזויות . בסופו של דבר , בארבע בבוקר הועלתה הצעה להטיל מס רכוש על ציוד מלאי , מבנים עסקיים ורכב . הרמנו טלפון למנהל התחום ( מס רכוש ומס שבח , ( והוא התעורר ואישר את ההצעה בטלפון , ובבוקר היא עברה בממשלה . רק לאחר מכן הבנו שההחלטה אינה מבוססת על ידע ובסיס נתונים אמיתי , ולקח 4-3 שנים של הפעלת המס המוזר עד שהצלחנו להיפטר ממנו . תמיד קינאתי במנהיגים נוסח אנואר סאדאת , אשר עבדו רק שעות מועטות ביום אך הפעילו את שכלם הטוב . ואילו בישראל רוב הדיונים הליליים מסתיימים בהחלטות הזויות המתגלות ככאלה רק לאחר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד