מנהיגות ושחיתות

במדדי השחיתות השונים , הן האובייקטיביים והן הסוביקטיביים , ישראל נמצאת בין קבוצת המדינות הפחות מושחתות ( הדירוג נע לפי הדירוגים השונים בין 20 ל , ( 40 כאשר בדרך כלל הצבא , מערכת החינוך , מערכות המשפט והרפואה נחשבים בלתי מושחתים , ואילו המפלגות הפוליטיות , הכנסת והגופים הדתיים ממוקמים בתפישת הציבור בחלק הגבוה של סולם מדדי השחיתות . בכל המדדים המדינות הפחות מושחתות הן אובייקטיבית והן סובייקטיבית הינן : ניו זילנד , פינלנד , איסלנד ושאר מדינות צפון אירופה , כאשר מדינות אפריקה השונות נחשבות בכל המדדים למדינות מושחתות מאוד כגון צ'אד , בנגלדש , ניגריה , קמרון ואחרות . המאפיין המרכזי של ישראל לפחות בעיני תושביה , הוא שרמת השחיתות מצויה בתהליך של עלייה מהמקום ה 20-15 בסוף שנות ה , 90 למקומות 35-25 בשנים האחרונות . השאלה של מנהיגות ושחיתות מורכבת למדי ותידון בזוויות שונות בפרקים הבאים , אולם חלקה נגזרת מבעיית הבחנה של הציבור בפער שבין התנהגות ראוותנית ונורמות צריכה משתנות , לבין שחיתות ממשית , שמשמעותה העברת משאבים לקבוצות מועדפות וקבלת שוחד פוליטי או כלכלי , כאשר גם הנורמות בתחום זה השתנו וה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד