יס מיניסטר

ברור הראשון של הקמת המדינה הדרג הפוליטי היה דומיננטי ביחס לדרג הביורוקרטי , זאת כאשר שררה יציבות שלטונית והשרים חלשו על משרדיהם במשך תקופה ממושכת . ואילו בשנים האחרונות אנו עדים לכך , שתוחלת החיים של שר ומנכ"ל פוליטי במשרדיהם קצרה , ומגיעה בקושי לכדי שנה וחצי בממוצע . מציאות זו הקנתה בכל המשרדים כוח גדול יחסית לדת המקצועי ביחס לדרג הפוליטי . זאת בנוסף לעוצמה היחסית של משרד האוצר ביחס לכלל המשרדים . תהליך הלימוד של רבים מן השרים המכהנים במשרדים השונים הוא קשה וארוך , לעיתים בגלל מורכבות הנושאים : תקשורת , איכות הסביבה , פנים וכדומה , ולעיתים בגלל מורכבות המשרדים : חינוך , ביטחון פנים וכדומה , לכן רבים מן השרים אינם מצליחים כלל ללמוד , ובוודאי לא להעמיק בנושאים השוטפים , ולפיכך הם פועלים בהתאם למה שהפקידים המקצועיים מנחים אותם . ברור שמציאות זו אינה ראויה , משום שהדרג הפוליטי אידיאולוגי צריך לקבוע אסטרטגיה למשרדו , ואם עניין זה לא מתרחש , הסטטוס קוו ו"הטייס האוטומטי" הופכים דומיננטיים . זהו התהליך המתרחש לנגד עינינו בישראל , שמסיבות כאלה ואחרות יוצרות קיפאון מדאיג וחוסר יכולת לבצע שינויי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד