הכרעות כלכליות - תהליך קבלת החלטות

מדינת ישראל מאופיינת בדרך כלל ברמה גבוהה של אלתור בתהליך קבלת ההחלטות , ובמידה מצומצמת של תכנון מדוקדק ותהליך מסודר של קבלת החלטות . ככלל , מניסיוני ומבחינת המהלכים בהיסטוריה הכלכלית של ישראל , הייתי קובע מספר מאפיינים ודוגמאות בתחום זה : . 1 תהליך מושלם ויעיל שני המקרים בהם התקיימו תהליכים מסודרים ויעילים אשר להם הייתי שותף , היו תוכנית הייצוב של שנת , 1985 וההכנה לשיחות "פריס" עם הפלשתינים ב . 1993 / 4 בשני המקרים הייתה הכנה תיאורטית ממושכת , התארגנות נכונה , בחינת חלופות , ונערכו עליהן סימולציות . בשני המקרים , מידת המתאם בין היעדים והתוצאות הייתה גבוהה מאוד . עמנואל שרון ופרופ' ברונו הובילו את מהלך הייצוב , בייגה שוחט ודוד ברודט הובילו את שיחות פריס ( אני השתתפתי בשני הצוותים . ( מהלך מוצלח נוסף שהייתי אחראי להכנתו ויישומו , היה תהליך החשיפה ליבוא מארצות שלישיות ( מדינות שלא היו לישראל הסכמי סחר איתן בניגוד לארה"ב ומדינות אירופה . ( היה זה מהלך שתוכנן בקפידה והשיג את כל יעדיו . מהלך זה חייב תמרונים פוליטיים ומקצועיים בין האוצר , הכנסת והממשלה . . 2 תהליך הכנה חלקי הייתי עד לכמה רפ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד